1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

FD3B6478 4A86 46F1 B8E6 B18677DCC087

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

        ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564  อ่านเพิ่มเติมจาก เพจงานแนะแนว

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

DSC 0087 resize resize

DSC 0127 resize

DSC 9806 resize

DSC 9967 resize resize

      21 มกราคม 2563 โรงเรียนประสาทวิทยาคารรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับภาค รับชมภาพและคลิปวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ แฟ้มภาพประเมินโรงเรียนพระราชทาน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ประกาศรบสมครผจำหนายนำดม และเคร

 อ่านประกาศประกาศการรับสมัครผู้จำหน่ายน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 64 (ฉบับเต็ม) ได้จาก  ดาวน์โหลด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศรบสมครจำหนายนำดม Page 1

           อ่านประกาศฉบับเต็ม ดาวน์โหลด